Hoe werkt onze vergelijker?

Waarom maken wij als DELA onze eigen vergelijker? Eén heel eenvoudige reden: we vonden het altijd lastig om het verschil te laten zien tussen onze verzekering en andere verzekeringen. Het grootste verschil is dat onze premies op de lange duur minder stijgen. De bestaande vergelijkers gaan uit van de beginpremie en die is bij anderen vaak lager. De veel hogere eindpremie zie je vaak niet. Daardoor krijg je een scheef beeld van de totale kosten van de vergeleken verzekeringen. In onze vergelijker nemen we de werkelijke kosten van alle verzekeringen mee. Betekent dit dat DELA altijd als voordeligste uit de bus komt? Nee, zeker niet. De voordeligste verzekering is voor iedereen persoonlijk, maar nu kan er wel een objectievere vergelijking worden gemaakt. Bovendien geven wij ook inzicht in de inhoud van de pakketten, zodat je kunt zien of het door jou gekozen pakket aansluit bij jouw wensen.

Wil je hier meer over lezen, dan lichten we op deze pagina de details toe.

Inhoudsopgave


Op deze website vergelijken we uitvaartverzekeringen van verschillende aanbieders met elkaar. Je maakt zelf de keuze voor vergelijken op de laagste totale premie of de laagste maandpremie.

Vergelijken op lange termijn
Een uitvaartverzekering sluit je af voor de lange termijn. Wij vinden het belangrijk om inzicht te geven in de te verwachten premieontwikkeling in de toekomst.

Website verzekeraar is leidend
Wij presenteren de informatie op deze website zo waarheidsgetrouw mogelijk. Echter is de informatie en de premie zoals die op de website van de verzekeraar wordt getoond altijd leidend. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.
Lees ook
de disclaimer.

Verzekering afsluiten
Afhankelijk van je keuze, verwijzen wij jou door naar een andere verzekeraar. Ook vragen we enkele persoonsgegevens van jou, o.a. je geboortedatum. Daarom wordt deze website gezien als bemiddelingswebsite. Een verzekering afsluiten doe je echter niet op deze website, maar op de website van de verzekeraar van jouw keuze. Ook voor vragen over de getoonde verzekeringen kun je rechtstreeks contact opnemen met de verzekeraar.


Wij vergelijken de verzekeringen van zes grote uitvaartverzekeraars. Dit zijn:

 1. Ardanta
 2. DELA
 3. Klaverblad
 4. Monuta
 5. PC Hooft
 6. Yarden

Je kunt de uitvaartverzekeringen vergelijken op maandpremie en de totale premie gedurende de looptijd van de verzekering. De kwaliteit kun je beoordelen op basis van het rapport van de Consumentenbond.

Aannames bij vergelijking
Om jou in deze vergelijker toch een inschatting te laten zien van de premieontwikkeling in de toekomst hebben wij een drietal belangrijke aannames gedaan:

 • We nemen aan dat de kosten van een uitvaart jaarlijks met 2 procent stijgen (inflatie). Dit betekent dat we in de vergelijking het te verzekeren bedrag jaarlijks met 2% laten stijgen gedurende de periode dat je voor de verzekering premie betaalt.
 • We nemen aan dat de premies van de producten in de toekomst niet veranderen. In de vergelijker rekenen we met de tarieven die verzekeraars vandaag gebruiken. Het zou kunnen dat deze in de toekomst veranderen, bijvoorbeeld doordat we steeds langer leven. Hier houden we dus geen rekening mee.
 • We gaan ervan uit dat de partijen die winstdeling aanbieden (dit zijn DELA en Ardanta) deze winstdeling ook in de toekomst blijven aanbieden. Winstdeling heeft, afhankelijk van hoe de verzekeraar de regeling heeft ingericht, invloed op de toekomstige premie. Hierdoor zal de totaal te betalen premie over de gehele looptijd lager uitvallen. Dit is voor jou voordeliger. Wij nemen aan dat beide verzekeraars de winstdeling in de toekomst onveranderd laten.

Wat vergelijken we?
Om appels met appels te kunnen vergelijken worden alleen verzekeringsproducten getoond die voor jou relevant zijn. Op de volgende wijze voeren wij de productselectie uit:

 1. We bepalen op basis van de door jou aangegeven voorkeur welke soort verzekeringen er getoond worden. Verzekeringen die geld (kapitaal/sommen) uitkeren/beschikbaar stellen of verzekeringen die uitkeren in diensten (natura). Bij de keuze "laten we alles regelen" worden de producten getoond die uitkeren in diensten (natura). Kies je voor "regelen we alles zelf", dan worden de producten getoond die geld uitkeren of beschikbaar stellen.
 2. Binnen de overgebleven selectie bepalen wij of het product een logische keuze is. Dit hebben wij afhankelijk gemaakt van de leeftijd van de verzekerde(n).

Bekijk de tabel (PDF) waarin wij hebben aangegeven hoe per aanbieder en per product de bovengenoemde selectie plaatsvindt. De groen gemarkeerde blokken geven aan dat het product bij een bepaalde leeftijd van de verzekerde(n) zichtbaar is. Om de tabel te kunnen openen heeft u Adobe Reader (download) nodig.


Je kunt de uitvaartverzekeringen vergelijken op maandpremie en de totale premie gedurende de looptijd van de verzekering.

Maandpremie:

Totale premie:

Kwaliteit
Bij het zoeken naar een passende uitvaartverzekering is ook de kwaliteit belangrijk. Voor het kwaliteitsoordeel verwijzen wij naar het
onderzoek van de Consumentenbond. De Consumentenbond voert periodiek onderzoek uit naar de kwaliteit van uitvaartverzekeringen. Het laatste onderzoek is gepubliceerd in februari 2016.

Welk verzekerd bedrag gebruiken wij
In de vergelijker kan je kiezen tussen een sobere, standaard of luxe begrafenis of crematie. Op basis van deze keuze wordt een inschatting gemaakt van het te verzekeren bedrag. De bedragen waar we mee rekenen zijn gebaseerd op een onderzoek van
de Consumentenbond waarbij wij deze bedragen hebben afgerond. Deze bedragen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

 
Begrafenis
Crematie
Sober
€ 8.000
€ 6.000
Standaard
€ 11.000
€ 8.000
Luxe
€ 15.000
€ 11.000

Let op: dit zijn voorbeeldbedragen voor uitvaarten in Nederland. Deze bedragen zijn niet gebaseerd op jouw persoonlijke situatie en wensen.

Een rekenvoorbeeld:
Stel: Je zoekt een uitvaartverzekering voor jezelf voor een standaard crematie. De berekening van de premie gaat dan als volgt:

 1. Eerst wordt het te verzekeren bedrag bepaald: in dit geval is dat € 8.000.
  1. Voor verzekeringen die geld uitkeren wordt de premie berekend op basis van een verzekerd bedrag van € 8.000.
  2. Voor natura-verzekeringen wordt eerst de marktwaarde van het natura-pakket afgetrokken. Stel dat deze marktwaarde € 4.800 is. Om een standaard crematie te kunnen betalen is naast het natura-pakket nog een aanvullende geldverzekering nodig van € 3.200 (= € 8.000 - € 4.800).
 2. Vervolgens wordt de maandpremie in het eerste jaar berekend:
  1. Voor de geldverzekering wordt de premie berekend uitgaande van een verzekerd bedrag van € 8.000 en je huidige leeftijd.
  2. Voor naturaverzekeringen wordt eerst de premie voor het natura-pakket berekend en daarna de premie voor de aanvullende geldverzekering. Bij beide berekeningen wordt uitgegaan van je huidige leeftijd. De premie voor het natura-pakket en voor de aanvullende geldverzekering worden daarna bij elkaar opgeteld.
 3. In het tweede jaar wordt het te verzekeren bedrag verhoogd met 2 procent. Het te verzekeren bedrag wordt dus in het tweede jaar: 1,02 x € 8.000 = € 8.160.
 4. Met dit nieuwe te verzekeren bedrag wordt de premie berekend voor het tweede jaar. Omdat je een jaar ouder bent geworden betaal je voor het verhoogde deel een hogere premie. Hierbij wordt voor de verhoging van € 160 (€ 8.160 - € 8.000) rekening gehouden met het feit dat je inmiddels een jaar ouder bent geworden.
 5. In het derde jaar wordt het te verzekeren bedrag weer verhoogd met 2 procent. Het te verzekeren bedrag wordt dan: 1,02 x € 8.160 = € 8.323. Ook hiervoor wordt weer de premie berekend en wordt voor de verhoging van € 163 (€ 8.323 - € 8.160) rekening gehouden met jouw leeftijd op dat moment.
 6. Bovenstaande stappen worden herhaald tot het einde van de premiebetalingsduur per product. Voor verzekeringen die een levenslange premiebetaling kennen gaan wij uit van een gemiddelde eindleeftijd van 80 jaar. Dit betekent dat, wanneer de verzekerde ouder wordt dan 80 jaar, de totaal te betalen premie vermoedelijk hoger zal uitvallen dan onze indicatie.
 7. Vervolgens worden de berekende premies voor alle jaren bij elkaar opgeteld om tot een indicatie van de totale premie over de hele looptijd van de verzekering te komen.

Wij verdienen er niets aan, tenzij je een verzekering afsluit bij coöperatie DELA, maar dat is niet het doel van deze vergelijker.

Doel = Eerlijke keuze
We vinden dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om een eerlijke én voordelige keuze te maken. Onze vergelijker is anders dan andere vergelijkers en laat ook zien wat een uitvaartverzekering op de lange termijn kost bij zes grote verzekeraars.

Jouw keuze
Kies je voor een verzekering van coöperatie DELA, dan zijn we daar natuurlijk blij mee. Kies je voor een verzekering van een ander, dan kan dat natuurlijk ook. Wij krijgen hier niets voor anders dan de wetenschap dat jij een goede, voor jou passende keuze hebt kunnen maken voor de lange termijn.


Wij vergelijken alleen uitvaartverzekeringen die rechtstreeks door consumenten bij de verzekeraar afgesloten kunnen worden. We hebben ervoor gekozen de zes grootste uitvaartverzekeraars te vergelijken.

Indien een verzekeraar met haar producten toegevoegd wil worden aan deze vergelijker, dan kan de verzekeraar contact met ons opnemen. Wij ontvangen geen vergoeding van de verzekeraars die op deze website zijn opgenomen. Zie ook "wat verdienen wij eraan".

Meer informatie

© februari 2016, coöperatie DELA